STEDENBOUWKUNDIG PLAN

De ontwikkelingen van de Parkresidentie kon wel een boost gebruiken. Inmiddels is de realisatie in volle gang binnen een nieuw opgezette verkaveling.

Ontwikkelingen

Van de oorspronkelijk geplande ontwikkeling met 80 kavels van gemiddeld 1350 m² voorziet het in procedure te brengen stedenbouwkundig plan in circa 130 kavels van gemiddeld royaal 800 m². Om deze ontwikkelingen door te kunnen zetten is een aanpassing van het huidige bestemmingsplan nodig. In het najaar van 2019 zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente Dronten over deze aanpassing. Inmiddels is het aangepaste bestemmingsplan vastgesteld en per 29 april 2022 onherroepelijk.

Ontwikkeling fase 1
Zomer 2020
Bouwrijp maken fase 2
Uitvoering is gestart
Start verkoop fase 2
Najaar 2020
Bouwrijp maken fase 3
Eind 2022

Planning

Voor de uitwerking van het stedenbouwkundig- en landschappelijk plan voor het huidige ontwikkelingsplan Parkresidentie is Bureau Maris uit Zeewolde ingeschakeld. De Parkresidentie wordt in 4 fases ontwikkeld, uitgegeven, bouw- en woonrijp gemaakt. Fase 1 betreft de ontwikkeling van 21 kavels, die inmiddels bijna allemaal verkocht zijn.


De reconstructie van de infrastructuur van fase 1 is recent uitgevoerd.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van fase 2 zijn gestart. Er is een nieuwe bouwinrit naar de Ansjovisweg is gerealiseerd. Nadat fase 2 is uitgegeven zullen we direct aansluitend starten met fase 3 en fase 4. Het bouwverkeer zal gebruik gaan maken van een nieuw te maken inrit vanaf de Ansjovisweg (tussen fase 1 en 2).

HET GROENE STRAATBEELD IN DE PARKRESIDENTIE VORMT EEN PRACHTIG VISITEKAARTJE VOOR DE WIJK